top of page

מכונות על-פי דרישה

תכנון מכונות ומתקנים בנושא עיבוד שבבי לפי דרישה

  1. מצלמה נעה בתוך צינור מסתובב לצילום פני הצינור על גבי 4 מטר אורך.

  2. הוספת 2 צירים מבוקרי CNC למחרטה מכרסמת

  3. בניית מכונת כירסום ניידת מפוקדת מחשב למטחנת פחם.

  4. בניית מכונות השחזה מיוחדות לחלקים עגולים ולשטחים.

  5. בניית משחזות CNC להשחזת כלים ב – 3 צירים  (לייצוא וגם בישראל).

  6. מכונת גנטרי 5 צירים לתעשייה התעופתית.

  7. שירות ותמיכה של צוות אינטרטול 25 שנים!

מכונות שתוכננו בעבר, דוגמת:

bottom of page