תצוגה ממוחשבת לכרסומת

 
 
 
 
 
 

שדרוג כרסומת קונבנציונלית  ע"י מערכת CRC ׁׁׁ.
מערכת המחליפה את התצוגה הדיגיטלית הישנה.
מחשב "15 עם מסך מגע, מאפשר גם קריאת שרטוטים ב-DXF.
כמוכן מאפשר שרטוט פשוט ומהיר על גבי הצג כגון: קידוחים וכירסום. 

לחץ להסבר מפורט